Miljöcertifierade av Grön Salong-Omfattande miljöcertifieringar

Miljöcertifierade av Grön Salong-Omfattande miljöcertifieringar

LenasCerttrio

Bilden talar för sig själv! Vi är så glada och stolta! Den 23/6 blev vi miljöcertifierade av Grön Salong-Omfattande Miljöcertifieringar, Joachim Palvig från Danmark. Det här har varit ett av våra stora mål, sedan vi för några år sedan blev ekofrisörer. Och nu är vi det, som första salong i Västernorrland och fn enda i Norrland!

 

Fakta om Grön Salong

Samarbete mellan Köpenhamns kommun, Gentofte Hospital, Energi och Klimat Department, Frisör & Kosmetikerfagförbundet. Samarbetar med Svensk Frisörfagforbundet.

2006 började i Köpenhamn. • 2007-2008, spridit över hela Danmark och Island och Norge. • 2009 kom till Sverige • 2012 kom till Åland och Finland • 2015 kom till Australien

Uppdateringar av ”Positiv listan” över produkter som inte innehåller kända miljöstörande, hormonstörande, cancer- och allergiframkallande ämnen.

Uppdateringar av ”Förbuds listan” – de mest skadliga och använda ämnen, som är lagliga innom EU. Dessa får inte finnas i en miljöcertifierad Grön Frisör Salong.

Grundar sina bedömningar på internationellt erkänd forskning.

Problemet är att dessa ämnen är lagliga inom EU, om de inte överskrider gränser eller är i kontakt med slemhinnor. Ett problem är också att de problematiska ämnen kan förstärka varandras skadliga effekter och kan finnas i det samma produkt. Ingen vet vad som händer när du kommer i kontakt med flera av dessa produkter varje dag.