Vi vann Årets Miljöpris/Miljöäpplet på Sundsvall Business Award

Vi vann Årets Miljöpris/Miljöäpplet på Sundsvall Business Award

Vi vann Årets Miljöpris/Miljöäpplet på Sundsvalls Business Award

12042706_1004675019563309_3353005272216876066_n

”Som modig pionjär i Sundsvall och Västernorrland har Clipp-Er Ekofrisör sökt en ny väg bort från traditionella hårvårdsprodukter och behandlingsmetoder med påverkan på hälsa och miljö. De har också minskat sin energianvändning, sett över kemikalieanvändning och avfallshanteringen. Företaget är först i Västernorrland med att miljöcertifiera friseringen i det skandinaviska systemet Grön salong”

Vilket år vi haft! I juni blev vi miljöcertifierade till en Grön salong och september fick vi Årets Miljöpris/Miljöäpplet,

Vi är så stolta och glada!! 🙂

Årets Miljöpris

Prisvärd: Miljönämnden, Sundsvalls kommun.

12006277_1148607341820141_2223734992406712154_n

Ett framgångsrikt miljöarbete kräver fantasi, kunskap och tålamod. Men företagare som prickar rätt, mångdubblar sin insats genom minskade kostnader, konkurrensfördelar, bättre arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Till sist är miljön den stora vinnaren.

Syftet med miljönämndens verksamhet är att skydda människors hälsa, miljö och den biologiska mångfalden.

Målet är att nå ett hållbart samhälle även för framtida generationer. Våra verktyg är lagar, nationella, regionala miljö- och folkhälsomål samt kommunfullmäktiges prioriteringar.