Vår Hälsa – & Kundernas

Vår Hälsa – & Kundernas

YouTube: Beatrice Himmerlid och Maj-Britt Mattson från Clipp Er Salong var två av deltagarna i workshopen ”Hållbart företagande – för bättre lönsamhet, starkare varumärke och tillväxt”. Sundsvall den 18 september 2012. Ett samarbete mellan SAMT (Samverkan för tillväxt), ALMI Företagspartner och forskningsinstitutet Swerea IVF. Jan Bäck och Hans Lennart Norrblom från Swerea höll i Workshopen.

SAMT är ett samarbete mellan Sundsvalls och Timrå kommun. Målet är att företagare i Sundsvall och Timrå hittar vinsten och drivkraften i att arbeta med hållbar affärsutveckling i företagen – med hänsyn till både miljö och människor.